Kursavgift høst 2017

30 min klasse 

Kr.1100,-

45 min klasse

1 g per uke kr. 2300,- 

2 g per uke kr. 4300,-

60 min klasse

1 g per uke kr. 2500,-

2 g per uke kr. 4650,-

45 + 45 min klasse

2 g per uke kr. 4300,-

45 + 60 min klasse

2 g per uke kr. 4500,-

30/45 + 60 min klasse 

3 g per uke kr. 5500,-

30/60 + 60 min lklasse

3 g per uke kr. 5750,-

Søskenmoderasjon kr. 200,-

Sommerskole kr. 1500,- 

 Halv års kort  kr.7000,-

Tren så mye du vil.